DISCLAIMER

Duidelijkheid en veiligheid Waar het bij ons om draait.

Disclaimer www.oblecto.nl
In deze Disclaimer vindt u privacy bepalingen met betrekking tot de website www.oblect.nl (hierna: de website). Tevens is deze privacy policy van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Oblecto B.V..

Registratie persoonsgegevens:
Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van oblecto.nl,een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met Oblecto B.V., worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Oblecto B.V.. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. Oblecto B.V. zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening.

Gebruik website:
Doordat u gebruik maakt van de website, worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via uw IP-adres gegenereerd. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, de duur van uw bezoek, de browser die u gebruikt en welke onderdelen van de website u bezoekt. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies, kleine bestandjes die naar uw computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze u de website gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden opgeslagen indien u hier zelf voor kiest. De gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van uw identiteit. De gegevens worden enkel gebruikt ter optimalisatie van de website.

Behandeling gegevens:
De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Oblecto B.V. hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Oblecto B.V. betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Oblecto B.V. is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens:
De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Oblecto B.V. respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het volgende adres: Oblecto B.V., Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag of per e-mail: info@oblecto.nl.

Beveiliging:
Oblecto B.V. spant zich tot het uiterste in uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Oblecto b.v. heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens.

Overig:
Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Oblecto B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Oblecto B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contact-gegevens:

Oblecto B.V.
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
Tel.: 070 – 7200 00 00
www.oblecto.nl
info@oblecto.nl

Adresgegevens:

Hoofdvestiging:

Antennestraat 22
Almere

Bezoekadressen:

Alleen vooraf op afspraak
 
 
Vestigingen
 
Provincie Flevoland
Antennestraat 22,
Almere
 
Provincie Noord-Holland
Frankweg 33
Nieuw-Vennep
 
Provincie Zuid-Holand
George Stephenson 21,
Vlaardingen

Postadres:

Postbus:

Postbus 112
1906JZ  Limmen

Post Email:

postbus@oblecto.nl
 
 
 
 

Bedrijfsgegevens:

Website:

oblecto.nl
.
Algemene Voorwaarden
 
Algemene Voorwaarden
Privacy Policy
KvK 
66434963
 
BTW:
NL.85.655.19.09.B01

 

Contact gegevens:

Telefoon en Email

Algemeen
020 - 26 16 788
info@oblecto.nl
 
Administratie
020 - 26 16 784
administratie@oblecto.nl
factuur@oblecto.nl
Support::
Buiten kantoortijden en ook in het weekend kunt u gebruik maken van ons speciale Support Servicedesk calamiteitensnummer
Calamiteitennummer:
020 - 26 16 789
support@oblecto.nl